Blog

Jakie grożą konsekwencje za nielegalny wywóz odpadów?

Jakie grożą konsekwencje za nielegalny wywóz odpadów?

Prawidłowa segregacja i utylizacja odpadów to obowiązek każdego z nas, niezależnie od tego, czy prowadzimy firmę, czy gospodarstwo domowe. Mogłoby się wydawać, że dzięki wielu kampaniom i wiedzy przekazywanej już od najmłodszych lat wiemy, w jaki sposób utylizować odpady. Okazuje się jednak, że wciąż mamy do czynienia z nielegalnym wywozem śmieci. Sprawdź, jakie

Ekologia kontra tworzywa sztuczne

Ekologia kontra tworzywa sztuczne

Tworzywa sztuczne to materiały składające z polimerów syntetycznych – czyli takich, które nie występują w naturze. Nazywa się je również tworzywami polimerowymi, tworzywami syntetycznymi albo, już bardziej potocznie, plastikiem. Wytwarzane od ponad stu lat zrewolucjonizowały nasze życie, posiadają bowiem szereg atutów, takich jak wytrzymałość, lekkość, łatwość

Gdzie można sprzedać tworzywa sztuczne?

Gdzie można sprzedać tworzywa sztuczne?

Tworzywa sztuczne powstają w procesie przerobu ropy naftowej. Zbudowane są z polimerów, na które składają się cząstki mniejsze – monomery. Do najbardziej znanych tworzyw sztucznych należą politereftalan etylenu, polietylen, polipropylen, polistyren i polichlorek winylu. Proces biodegradacji tworzyw sztucznych przebiega bardzo powoli. W zależności od wykorzystanego materiału, wyroby z tworzyw

Co to jest regranulat i do czego się go stosuje?

Co to jest regranulat i do czego się go stosuje?

W dzisiejszym świecie coraz więcej mówi się o konieczności przetwarzania różnego rodzaju tworzyw sztucznych, o ponownym ich wykorzystaniu, czyli tzw. recyklingu. Jedną z form recyklingu wykorzystywanych w branży przemysłowej jest produkcja regranulatu. Dziś zajmiemy się przybliżeniem tematu powstawania tego specjalnego rodzaju tworzywa powstałego w ramach recyklingu

Na czym polega przerób odpadów poprodukcyjnych?

Na czym polega przerób odpadów poprodukcyjnych?

Za odpady poprodukcyjne uznaje się wszystkie substancje oraz przedmioty powstałe podczas działalności produkcyjnej. Prawo wskazuje, że muszą być one w odpowiedni sposób zagospodarowane, gdyż w wielu przypadkach mogą stanowić także źródło zupełnie nowych zasobów. Właśnie dlatego niezbędna jest działalność przedsiębiorstw takich jak nasze, które w sposób profesjonalny

Dlaczego recykling jest tak ważny dla środowiska?

Dlaczego recykling jest tak ważny dla środowiska?

Recykling jest popularnym i ważnym zagadnieniem życia codziennego zwykłych ludzi, handlu oraz fabryk i zakładów przetwórczych. Jego istotą jest ponowne użycie materiałów z obiegu użytkowego, najlepiej wielokrotne, a przynajmniej jeszcze raz po zużyciu. W zagadnieniu tym mieści się odpowiedni dobór używanych surowców i procesów przetwórczych, powodujących jak najlepsze

Co to są odpady poprodukcyjne?

Co to są odpady poprodukcyjne?

Działalność produkcyjna wiąże się nierozłącznie z wykorzystywaniem rozmaitych surowców i półproduktów, które są w trakcie różnych procesów technologicznych przekształcane w gotowy produkt. W ramach prowadzonych czynności większość surowca czy półproduktu najczęściej ulega zużyciu, natomiast część zwykle pozostaje niewykorzystana. W zależności od specyfiki prowadzonej działalności i od tego, jakiego rodzaju substancje są wykorzystywane,