Blog

Dlaczego recykling jest tak ważny dla środowiska?

Dlaczego recykling jest tak ważny dla środowiska?

Recykling jest popularnym i ważnym zagadnieniem życia codziennego zwykłych ludzi, handlu oraz fabryk i zakładów przetwórczych. Jego istotą jest ponowne użycie materiałów z obiegu użytkowego, najlepiej wielokrotne, a przynajmniej jeszcze raz po zużyciu. W zagadnieniu tym mieści się odpowiedni dobór używanych surowców i procesów przetwórczych, powodujących jak najlepsze

Co to są odpady poprodukcyjne?

Co to są odpady poprodukcyjne?

Działalność produkcyjna wiąże się nierozłącznie z wykorzystywaniem rozmaitych surowców i półproduktów, które są w trakcie różnych procesów technologicznych przekształcane w gotowy produkt. W ramach prowadzonych czynności większość surowca czy półproduktu najczęściej ulega zużyciu, natomiast część zwykle pozostaje niewykorzystana. W zależności od specyfiki prowadzonej działalności i od tego, jakiego rodzaju substancje