Blog

Na czym polega przerób odpadów poprodukcyjnych?

Na czym polega przerób odpadów poprodukcyjnych?

Za odpady poprodukcyjne uznaje się wszystkie substancje oraz przedmioty powstałe podczas działalności produkcyjnej. Prawo wskazuje, że muszą być one w odpowiedni sposób zagospodarowane, gdyż w wielu przypadkach mogą stanowić także źródło zupełnie nowych zasobów. Właśnie dlatego niezbędna jest działalność przedsiębiorstw takich jak nasze, które w sposób profesjonalny

Dlaczego recykling jest tak ważny dla środowiska?

Dlaczego recykling jest tak ważny dla środowiska?

Recykling jest popularnym i ważnym zagadnieniem życia codziennego zwykłych ludzi, handlu oraz fabryk i zakładów przetwórczych. Jego istotą jest ponowne użycie materiałów z obiegu użytkowego, najlepiej wielokrotne, a przynajmniej jeszcze raz po zużyciu. W zagadnieniu tym mieści się odpowiedni dobór używanych surowców i procesów przetwórczych, powodujących jak najlepsze

Co to są odpady poprodukcyjne?

Co to są odpady poprodukcyjne?

Działalność produkcyjna wiąże się nierozłącznie z wykorzystywaniem rozmaitych surowców i półproduktów, które są w trakcie różnych procesów technologicznych przekształcane w gotowy produkt. W ramach prowadzonych czynności większość surowca czy półproduktu najczęściej ulega zużyciu, natomiast część zwykle pozostaje niewykorzystana. W zależności od specyfiki prowadzonej działalności i od tego, jakiego rodzaju substancje