Kiedy trzeba dokonywać wpisów do BDO?

Czy prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce wiąże się z koniecznością dokonania wpisu do BDO? Otóż tak, ale niezależnie od tego, czy jesteś przedsiębiorcą czy też szefem oddziału zagranicznej firmy, powinieneś wiedzieć, kiedy i jak zarejestrować się w Bazie Danych Obrotu (BDO).

Obowiązek wpisu do BDO

Baza Danych Obrotu (BDO) to narzędzie wymagane przez ustawę o odpadach, której celem jest monitorowanie gospodarki odpadami na terenie Polski. Wpis do BDO jest obowiązkowy dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą związaną z wytwarzaniem, przetwarzaniem czy transportem odpadów. Ponadto, obowiązek ten dotyczy również firm zajmujących się sprzedażą opakowań oraz gospodarowania produktami zawierającymi substancje szkodliwe dla środowiska oraz zdrowia.

Termin dokonania wpisu

Jeśli twoja firma spełnia powyższe kryteria, należy zgłosić się do BDO niezwłocznie po rozpoczęciu działalności gospodarczej. W przypadku zmiany danych zawartych we wcześniejszym wpisie, termin na zgłoszenie takiej zmiany wynosi 14 dni. Należy pamiętać, że niewłaściwe lub nieaktualne informacje mogą prowadzić do nałożenia sankcji finansowych. W 2020 roku wprowadzono obowiązek, aby wpisy przekazywane do BDO były podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP.

Dokumenty niezbędne do wpisu

Aby dokonać wpisu do BDO, należy wypełnić odpowiedni formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Formularz ten zawiera informacje dotyczące przedsiębiorstwa, rodzaju prowadzonej działalności oraz danych osobowych osoby uprawnionej do reprezentowania firmy w sprawach związanych z gospodarką odpadami. Ponadto konieczne jest załączenie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań formalno-prawnych wynikających z ustawy o odpadach, takich jak pozwolenie na wytwarzanie odpadów czy umowy z wyspecjalizowanymi firmami prowadzącymi skup odpadów poprodukcyjnych od przedsiębiorstw.

Kiedy trzeba dokonywać wpisów do BDO?