Producent regranulatów – P.H.U Orliński Grzegorz

P.H.U Orliński Grzegorz od wielu lat działa w branży recyklingowej – zajmujemy się przerobem odpadów poprodukcyjnych oraz produkcją wysokiej jakości regranulatów. Prowadzimy także skup tworzyw sztucznych, które poddajemy później przetworzeniu w regranulaty, zgodnie z wszelkimi normami obowiązującymi w tej dziedzinie przemysłowej.

Nasze zakłady produkcyjne znajdują się we Wrocławiu, ale współpracujemy z klientami na terenie całego kraju. Jesteśmy firmą będącą wiele lat na rynku, a zdobyte doświadczenie oraz bogata wiedza pozwalają nam na rozwój w różnych dziedzinach przetwarzania odpadów. Jako producent regranulatów dysponujemy zaawansowanym technologicznie parkiem maszynowym oraz dużą przestrzenią magazynową, co pozwala nam prowadzić działalność na szeroką skalę i sprostać różnorodnym oczekiwaniom klientów. Ofertę kierujemy przede wszystkim do zakładów produkujących wyroby z tworzyw sztucznych.

Recykling – na czym to polega?

Recykling polega na wykorzystaniu odpadów z tworzyw sztucznych do produkcji nowych wyrobów, czyli między innymi regranulatów. Znajdują one zastosowanie w wytwarzaniu innych wyrobów z tworzyw sztucznych. Mogą to być profile okienne, worki foliowe, opakowania na żywność i znacznie więcej.

Przyszłość nadal opierać się będzie na wykorzystaniu tworzyw sztucznych. Musimy jednak zadbać, by były one w jak największym stopniu biodegradowalne lub poddawane recyklingowi. Ich ponowne przerobienie i wykorzystywanie w produkcji zabezpieczy środowisko przed degradacją i pozwoli na oszczędne gospodarowanie zasobami naturalnymi. Warto wspomnieć, że odpady z tworzyw sztucznych zajmują ok. 30% powierzchni wszystkich odpadów – ograniczając ich liczbę, zabezpieczamy wody gruntowne i glebę, jak i nie narażamy się na przykre sankcje prawne.

Recykling jest korzystny nie tylko z punktu widzenia ekologii, choć nie da się ukryć, że ta kwestia jest najistotniejsza pod względem społecznym. Przetwarzanie odpadów w nowe produkty pozwala przedsiębiorcom zaoszczędzić pieniądze. Mogą przekazać zbędne elementy do recyklingu, dzięki czemu uzyskują częściowy zwrot kosztów poniesionych podczas ich zakupu. Dlatego właśnie zachęcamy do współpracy z nami, jako producentem regranulatów, wszystkie osoby, które są zainteresowane usprawnieniem działalności swojego przedsiębiorstwa. Branża recyklingu cały czas się rozwija i daje niezwykle szerokie możliwości.

Recykling tworzyw sztucznych

więcej

Skup odpadów poprodukcyjnych

więcej

Produkcja regranulatów

więcej

Nasza przyszłość, czy chcemy tego, czy nie opierać się będzie o tworzywa sztuczne w coraz większym stopniu. Właśnie dlatego firma Grzegorza Orlińskiego podjęła się segregacji i przerobu materiału popularnie zwanych plastikowymi. Następnie dokonuje ich przemiału oraz poddaje dalszej obróbce. Produkcja regranulatu jest prowadzona w celu odsprzedaży przetworzonego odpadu zakładom przemysłowym. Jest to więc nie tylko korzystne z punktu widzenia kosztów, ale niesie pozytywne skutki dla całego środowiska. W związku z powyższym firma prowadzi wysoce rozpowszechniony skup odpadów poprodukcyjnych.