Czym są poziomy recyklingu?

Poziom recyklingu to ilość odpadów, które są przekazywane do ponownego przetworzenia. W ten sposób wpływ śmieci na ekosystem, jest znacznie zmniejszony, natomiast sam proces recyklingu usprawnia się. Pozyskiwanie wartościowych surowców wtórnych jest niezbędne z uwagi na uczestnictwo w działaniach Unii Europejskiej, która przyjęła dyrektywy związane z recyklingiem. Przeczytaj, jaki cel ma sukcesywne wprowadzanie coraz wyższych poziomów recyklingu przez polskie gminy.

Dlaczego poziomy recyklingu są tak istotne?

Warto wiedzieć, że poziomy recyklingu nie wiążą się jedynie z przetwarzaniem odpadów (jak zostało to określone w poprzednim akapicie), ale także z działaniami polegającymi na ograniczeniu ich ilości. Bardzo istotne w tej kwestii jest także selektywne podejście do zbierania odpadów i oddzielanie tych, które mogą być ponownie wykorzystane od innych, które już nie będą się nadawały do recyklingu. Ważna jest też odpowiedzialna segregacja śmieci mieszkańców.

Zwiększanie poziomów recyklingu ma duży wpływ na odciążenie naturalnego środowiska, redukcję składowanych śmieci i oczywiście odzyskanie tego, co można pozyskać z odpadów. Znaczącą zaletą jest również zmniejszenie zużycia energii przy zaoszczędzonych funduszach, redukcja emisji gazów cieplarnianych czy ścieków.

Co oznaczają poziomy recyklingu?

Ustawa uchwalona 17 grudnia 2020 roku wskazuje, że polskie gminy są zobowiązane do przestrzegania obowiązujących poziomów recyklingu, które w 2022 roku miały wynosić 25%, natomiast w obecnym roku to już 35%. Co to oznacza? Gmina ma obowiązek doprowadzić do sytuacji, że co najmniej 35% wszystkich odpadów musi być poddane recyklingowi. W przyszłym roku ten poziom będzie wynosił 45%, a w 2025 roku 55%. Kolejne lata przyniosą zahamowanie, ponieważ 65% będzie osiągnięte w 2035 roku.

Czym są poziomy recyklingu?