Jak przebiega recykling odpadów poprodukcyjnych?

Zanim przekonamy się, jak wygląda recykling odpadów poprodukcyjnych, odpowiedzmy sobie na pytanie, czym właściwie one są  i dlaczego stanowią zagrożenie. Co zrobić, aby dać im drugie życie?

Czym są odpady poprodukcyjne?

Odpady poprodukcyjne to pozostałości procesu produkcji, które nie są jego wytworem ubocznym i które jednocześnie nie mają już żadnego zastosowania. Powstają w wyniku przemysłowej lub wytwórczej działalności człowieka oraz są uwzględnienie przez przedsiębiorstwo w ramach ewidencji odpadów i magazynowane z innymi odpadami bez zamiaru ich ponownego wykorzystania. Przykładem odpadów poprodukcyjnych mogą być:

  • odpady z tworzyw sztucznych,
  • odpady mineralne i metaliczne,
  • chemia laboratoryjna,
  • środki ochrony roślin,
  • farmaceutyki,
  • tekstylia.

Stanowią zagrożenie dla środowiska naturalnego ze względu na ich niebezpieczny, trujący skład, który może zagrażać na przykład wodom gruntowym. Ponadto odpady poprodukcyjne są łatwopalne i niebezpieczne dla otoczenia, dlatego warto poddać je recyklingowi.

Na czym polega recykling odpadów poprodukcyjnych?

Recykling odpadów poprodukcyjnych odbywać się może na dwa sposoby: poprzez regranulację oraz mielenie. Regranulacja tworzyw sztucznych, głównie polipropylenu, polietylenu, polistyrenu oraz poliwęglanu, polega ona na rozdrabnianiu surowca, a następie jego kompresowaniu i produkowaniu niewielkich granulek. Pozyskane w ten sposób granulki wykorzystuje się do produkcji nowych przedmiotów. Dzięki regranulacji zużyte opakowania, meble, zabawki i artykuły codziennego użytku zyskuje drugie życie.

Odpady poprodukcyjne można również poddać procesowi rozdrabniania, dzięki czemu będą one zajmować jak najmniej miejsca na wysypiskach i nie będą oddziaływały na środowisko naturalne. Do rozdrabniania odpadów poprodukcyjnych służą specjalne maszyny, będące w stanie przetworzyć surowce na mieszanki. Są one bardzo wydajne i pozwalają przyjmować wyroby wielkogabarytowe, z których uzyskujemy przemiały kolorowe, miksy lub transparentne.

Jak przebiega recykling odpadów poprodukcyjnych?