Mielenie tworzyw sztucznych – krok po kroku

Recykling to dziś niezwykle ważny proces. W dużej mierze zależy od niego bowiem poziom ochrony środowiska. Jeżeli recyklingowi podlegają znaczne ilości materiałów, przyczynia się to w istotny sposób do polepszenia stanu przyrody. Natomiast jeśli recykling odgrywa znikomą bądź też żadną rolę, natura zdecydowanie na tym cierpi. Dlaczego? Dzieje się tak, ponieważ wyprodukowane przez człowieka tworzywa trafiają do środowiska, które jest im obce i w związku z tym rozłożenie foliowej torebki czy plastikowej butelki zajmuje dość długo.

Recyklingowi mogą podlegać bardzo różne materiały. Zarówno papier i tektura, jak i metale, szkło czy rozmaite tworzywa sztuczne. Odzyskiwanie w celu powtórnego użycia jest szczególnie ważne w przypadku tych ostatnich. Czas ich degradacji jest bowiem najdłuższy i to one najbardziej szkodzą środowisku.

Specyfika mielenia tworzyw sztucznych

Jednym ze sposobów na odzyskiwanie tworzyw sztucznych jest ich mielenie. To proces, który przebiega według pewnych jasno ustalonych etapów. Pierwszym jest oczywiście odpowiednie przygotowanie, które polega przede wszystkim na segregacji. Do recyklingu mogą bowiem trafić tylko właściwe dla danych metod materiały. Posortowane tworzywa wędrują następnie do sortowni, gdzie w sposób ręczny rozdziela się je na poszczególne części. Dalszym krokiem jest zaś czyszczenie odpadów. Do ponownego użycia nie mogą bowiem trafić zabrudzone materiały.

Dopiero kiedy tworzywa sztuczne są już posortowane i oczyszczone, wykonuje się mielenie. Wytworem tego procesu są specjalne płatki PET, które nadają się do ponownego wykorzystania. Trzeba je tylko jeszcze raz oczyścić, żeby usunąć zabrudzenia powstałe w trakcie przeprowadzania procesu mielenia. W dalszej kolejności rozdrabnia się otrzymane tworzywo na regranulat, który następnie poddaje się krystalizacji oraz suszeniu. Końcowym skutkiem procesu mielenia jest zaś możliwość wytwarzania preformy na maszynie wtryskowej. Urządzenie to służy do otrzymywania finalnych produktów recyklingu, czyli chociażby plastikowych butelek.

Mielenie tworzyw sztucznych – krok po kroku