Na czym polega przerób odpadów poprodukcyjnych?

Za odpady poprodukcyjne uznaje się wszystkie substancje oraz przedmioty powstałe podczas działalności produkcyjnej. Prawo wskazuje, że muszą być one w odpowiedni sposób zagospodarowane, gdyż w wielu przypadkach mogą stanowić także źródło zupełnie nowych zasobów. Właśnie dlatego niezbędna jest działalność przedsiębiorstw takich jak nasze, które w sposób profesjonalny przetwarzają odpady poprodukcyjne, dając im drugie życie.

Regranulacja tworzyw sztucznych

Choć tworzywa sztuczne wykonane z polimerów syntetycznych są bardzo popularne ze względu na liczne cechy takie jak trwałość i odporność na działanie czynników zewnętrznych, to wciąż zbyt mało wykonanych z nich opakowań trafia do recyklingu. W ostatnim czasie rośnie jednak popularność usługi zwanej regranulacją tworzyw sztucznych, którą świadczymy także w naszej firmie. Polega ona na rozdrabnianiu surowca, kompresowaniu i produkowaniu z niego niewielkich granulek, które mogą być wykorzystane ponownie do produkcji nowych przedmiotów. Przerobowi można poddawać tworzywa takie jak polipropylen, polietylen, polistyren oraz poliwęglan – wszystkie one są współcześnie powszechnie wykorzystywane do produkcji opakowań, mebli, zabawek i innych artykułów codziennego użytku.

Proces milenia odpadów

Wiele odpadów poprodukcyjnych nie może również zostać ponownie wykorzystanych. Niestety w przypadku tworzyw sztucznych problemem jest ich bardzo długi czas rozkładu, który w zależności od tworzywa wynosi od 100 do 1000 lat. Zanim trafią one na odpowiednie składowiska należy je rozdrobnić tak, aby zajmowały jak najmniej miejsca, dlatego też przedsiębiorstwa powinny współpracować z firmami zajmującymi się mieleniem tworzyw sztucznych. Po takich czynnościach, ich oddziaływanie na środowisko staje się mniej negatywne, co jest istotne w dobie tak dużego zanieczyszczenia odpadami.

Rozsądna polityka utylizacji odpadów poprodukcyjnych wymaga współpracy z wyspecjalizowanymi w tym zakresie przedsiębiorstwami. Te dzięki odpowiednim maszynom są w stanie przetworzyć surowce tworząc z nich mieszanki, które można ponownie wykorzystać w wielu dziedzinach przemysłu.

Na czym polega przerób odpadów poprodukcyjnych?