Jakie są zasady składowania tworzyw sztucznych?

Odpady tworzyw sztucznych są składowane w pojemnikach i kontenerach, a następnie przewożone do przedsiębiorstwa zajmującego się ich sortowaniem, oczyszczaniem, pracowaniem, odlewaniem i wytłaczaniem. Dzięki recyklingowi jest możliwość dalszego ich wykorzystywania w procesach produkcyjnych.

Dlaczego skupowane są tworzywa sztuczne?

Skupy przyjmują tworzywa sztuczne, a następnie segregują i przekazują do zakładów produkcyjnych, w celu ich dalszego przetwarzania. Dzięki procesowi plastik jest ponownie wykorzystywany. Zanim trafi na produkcję, przechodzi proces oczyszczenia. Wszystko odbywa się zgodnie z przepisami. Gospodarka odpadami pozwala uwolnić środowisko od zalegających śmieci, co jest ogromną ulgą, ponieważ świat tonie w plastiku. Wyrzucany jest do mórz i oceanów, stając się pokarmem dla ryb. Dzięki recyklingowi tworzyw sztucznych, jaki prowadzi, m.in.  PHU Grzegorz Orliński, odpady mogą być mielone, a następnie dostarczane do zakładów, produkujących: folię, opakowania, butelki, ubrania, zabawki, meble ogrodowe, artykuły biurowe, ogrodzenia, słupki drogowe, ramy okienne z PVC, sprzęt turystyczny, płyty termoizolacyjne, torby, obuwie, olej opałowy oraz wiele innych produktów.

Jakie są zasady składowania tworzyw sztucznych?

Odpady są składowane w domach i przedsiębiorstwach. Następnie następuje segregacja zgodnie z obowiązującym podziałem. Tworzywa sztuczne wraz z metalowymi śmieciami umieszczane są przez mieszkańców w żółtych pojemnikach. Zakłady produkcyjne umieszczają odpady w kontenery. Plastik może być składowany również w specjalnych workach, przeznaczonych do tych celów, wykonanych z folii LDPE. W pojemnikach znajdują się plastikowe: butelki, opakowania, kapsle, nakrętki, kartony po mleku, torby, folie oraz puszki aluminiowe, oraz metalowe odpady. Po przewiezieniu do skupu następuje ich segregacja, oczyszczanie i przerabianie, za pomocą prasowania, odlewania i wytłaczania. Dostarczane są do zakładów produkcyjnych.

Jakie są zasady składowania tworzyw sztucznych?