Jakie grożą konsekwencje za nielegalny wywóz odpadów?

Prawidłowa segregacja i utylizacja odpadów to obowiązek każdego z nas, niezależnie od tego, czy prowadzimy firmę, czy gospodarstwo domowe. Mogłoby się wydawać, że dzięki wielu kampaniom i wiedzy przekazywanej już od najmłodszych lat wiemy, w jaki sposób utylizować odpady. Okazuje się jednak, że wciąż mamy do czynienia z nielegalnym wywozem śmieci. Sprawdź, jakie kary grożą za nielegalne pozbycie się odpadów.

Profesjonalna pomoc w utylizacji odpadów

Gruz po remoncie, stare meble, smary, stare opony oraz inne odpady problemowe powinny zostać zutylizowane nie poprzez wyrzucenie na przydomowy śmietnik, ale oddane do specjalnych punktów. Jednym z nich mogą być punkty skupu odpadów, które posiadają wiedzę i sprzęt do tego, aby poddać odpady recyclingowi. Właściwa utylizacja sprawia, że wiele materiałów może być wykorzystanych ponownie, co wpływa korzystnie na środowisko naturalne.

Kary finansowe na nielegalny wywóz śmieci

Osoby, które zdecydują się na nielegalny wywóz odpadów na przykład do lasu, lub na inne nielegalne wysypiska, muszą być świadome, że grożą im kary, które reguluje Kodeks wykroczeń. Zgodnie z obowiązującymi przepisami za pozbycie się śmieci poza wyznaczone miejsca grozi nawet do 5000 złotych kary. Jednak nie tylko wywóz nielegalny odpadów podlega karze. W przypadku, kiedy pod stertą innych śmieci ukryty jest gruz i podczas wywozu przez śmieciarkę dojdzie do jej uszkodzenia, właściciel firmy transportowej może ubiegać się o odszkodowanie i zwrot kosztów naprawy. Za składowanie odpadów na działce przez długi czas również grożą kary. Każdy właściciel gruntu ma obowiązek utrzymać na nim porządek, a za niedotrzymanie obowiązku może grozić nawet do 1500 złotych kary.

Jakie grożą konsekwencje za nielegalny wywóz odpadów?