Gdzie można sprzedać tworzywa sztuczne?

Tworzywa sztuczne powstają w procesie przerobu ropy naftowej. Zbudowane są z polimerów, na które składają się cząstki mniejsze – monomery. Do najbardziej znanych tworzyw sztucznych należą politereftalan etylenu, polietylen, polipropylen, polistyren i polichlorek winylu. Proces biodegradacji tworzyw sztucznych przebiega bardzo powoli. W zależności od wykorzystanego materiału, wyroby z tworzyw sztucznych rozkładają się w ziemi nawet kilkaset lat. Dlatego tak istotny jest ich recykling.

Metody recyklingu tworzyw sztucznych

Recykling tworzyw sztucznych może przebiegać może na dwa sposoby: bez zmiany struktury chemicznej oraz ze zmianą struktury chemicznej. Recykling materiałowy, czyli mechaniczny, polega na rozdrobnieniu odpadów, w wyniku czego uzyskuje się regranulat. Regranulat jest tworzywem wcześniej przetworzonym, następnie zmielonym i poddanym ponownej granulacji. Metoda ta wykorzystuje właściwości termoplastyczne tworzyw. Recyklingowi mechanicznemu poddawane są najczęściej butelki oraz folie opakowaniowe. Recykling chemiczny, czyli surowcowy, polega na degradacji tworzywa do związków niskocząsteczkowych lub do związków wyjściowych (oraz ich pochodnych). Metoda wykorzystuje procesy glikolizy, hydrolizy, metanolizy – gdy wykorzystywane są rozpuszczalniki chemiczne oraz pirolizy (rozkładu termicznego bez użycia tlenu), zgazowania (rozkładu do produktów gazowych), hydrokrakingu (rozkładu w obecności wodoru) – gdy zmiana zachodzi pod wpływem temperatury.

Gdzie można sprzedać tworzywa sztuczne?

Dzięki recyklingowi zmniejsza się zużycie surowców, których zasoby są ograniczone. Niestety przy okazji pojawia się problem ich magazynowania. Dotyczy on nie tylko producentów, ale także osób niezwiązanych z hurtowym przetwarzaniem tego materiału. Czy jest prosta metoda na pozbycie się tego surowca? Czy można gdzieś sprzedać tworzywo sztuczne? Miejsc jest bardzo wiele, a często wystarczy jedynie telefon czy wysłanie maila, by dowiedzieć się, gdzie w bezpieczny sposób możemy zutylizować surowiec. Jedną z możliwości jest zapoznanie się z giełdami internetowymi, które oferują sposobność wystawienia oferty i znalezienia odpowiedniego kupca. Można także poszukać odpowiednich ofert na lokalnych serwisach ogłoszeniowych. Innym rozwiązaniem jest sprawdzenie zapotrzebowania u lokalnego producenta wyrobów z tworzyw sztucznych. We Wrocławiu i okolicach może to być zakład Grzegorza Orlińskiego. Trzeba mieć na uwadze, że nie każdy rodzaj tworzyw sztucznych zostanie od nas odkupiony. Najbardziej interesujący jest polipropylen, polietylen, butadien, styren i akrylonitryl. Cena tworzywa sztucznego w skupie nie jest bardzo wysoka. W zależności od jego rodzaju i oferowanej ilości wynosi od 50 groszy do 5 złotych za kilogram.

Gdzie można sprzedać tworzywa sztuczne?