Produkcja regranulatów

Główną działalnością firmy jest produkcja wysokiej jakości regranulatu o wszechstronnym zastosowaniu. Regranulaty są to półprodukty, które powstają po ponownej granulacji przemielonych tworzyw sztucznych. W przypadku recyklingu, są to przemielone i poddane obróbce plastikowe odpady poprodukcyjne. Regranulat jest więc tworzywem wcześniej przetworzonym, następnie zmielonym i poddanym ponownej granulacji. W trakcie tego procesu możliwe jest zabarwienie regranulatu oraz jego oczyszczenie za pomocą specjalnych sit. Regranulaty naszej produkcji to wyrób najwyższego gatunku, spełniający wszystkie wymagane normy. Zapewniamy również jednorodność i stałą jakość.