Segregacja i przemiał odpadów

Recykling – Wrocław

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Grzegorz Orliński działa we Wrocławiu od wielu lat.

Jest firmą idącą zgodnie z duchem czasu i uważnie obserwującą zmiany zachodzące na rynku. Zachowania konsumenckie zmieniają się, a co za tym idzie, metamorfozie podlega także technologia i produkcja. Z jednej strony coraz większą wagę kładzie na sprawy ekologii i czystości środowiska, z drugiej zaś ciągle więcej produkuje się rzeczy z tworzyw sztucznych. Nie są to już tylko drobne przedmioty codziennego użytku (butelki, naczynia jednorazowe itp.). Można powiedzieć, że przemianę rozpoczął rynek motoryzacyjny – plastikowe części samochodowe. Teraz można usłyszeć, że zapraszają do zwiedzania … drukowanego w technologii 3D mostu – produktu wykonanego z mieszanki betonowego pyłu z termoplastycznym propylenem.

 

Recykling tworzyw sztucznych

więcej

Skup odpadów poprodukcyjnych

więcej

Produkcja regranulatów

więcej

Nasza przyszłość, czy chcemy tego, czy nie opierać się będzie o tworzywa sztuczne w coraz większym stopniu. Właśnie dlatego firma Grzegorza Orlińskiego podjęła się segregacji i przerobu materiału popularnie zwanych plastikowymi. Następnie dokonuje ich przemiału oraz poddaje dalszej obróbce. Produkcja regranulatu jest prowadzona w celu odsprzedaży przetworzonego odpadu zakładom przemysłowym. Jest to więc nie tylko korzystne z punktu widzenia kosztów, ale niesie pozytywne skutki dla całego środowiska. W związku z powyższym firma prowadzi wysoce rozpowszechniony skup odpadów poprodukcyjnych.