Recykling tworzyw sztucznych we Wrocławiu

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Grzegorz Orliński działa we Wrocławiu od wielu lat i zajmuje się skupem tworzyw sztucznych, przeróbką odpadów poprodukcyjnych oraz produkcją regranulatów.

Rosnąca świadomość ekologiczna zwłaszcza w krajach rozwiniętych oraz wymogi Unii Europejskiej skłaniają do przestrzegania zasad segregacji i utylizacji odpadów komunalnych i poprodukcyjnych. Ochrona środowiska naturalnego staje się potrzebą o najwyższym priorytecie. W Europie stawia się duży naciska na kwestie związane z przerobem odpadów oraz ich utylizacją. W naszym kraju problem ten jest już zauważany od wielu lat i dzięki temu odnotowujemy coraz większy procent recyklingu odpadów. Aktualnie w Unii Europejskiej średni poziom recyklingu odpadów dochodzi do 47 procent, zaś w Polsce jest niewiele niższy i sięga 44 procent odpadów.

PHU Grzegorz Orliński jest firmą, która doskonale wpisującą się w trendy proekologiczne i idącą z duchem czasu dostrzega swoją szansę w recykling tworzyw sztucznych i utylizacja odpadów. Uważnie obserwujemy zmiany zachodzące na rynku i szybko na nie reagujemy. Odnotowujemy pozytywne zmiany zachowań w społeczeństwie dotyczące segregacji odpadów i postaw proekologicznych. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych będzie trwała i cięgle rosła.

Tworzywa sztuczne

Recyklingowi poddawane są tworzywa sztuczne, szczególnie drobne przedmioty domowego użytku, takie jak naczynia jednorazowe, opakowania handlowe, butelki oraz inne przedmioty plastikowe. Duży segment recyklingu to odpady poprodukcyjne oraz odpady pochodzące z rynku samochodowego. Utylizacji i recyklingowi poddawane są elementy pojazdów oraz plastikowe części samochodowe.

Recykling

Recykling polega na wykorzystaniu odpadów z tworzyw sztucznych do wytworzenia regranulatów, które znajdują zastosowanie w produkcji innych wyrobów z tworzyw sztucznych. Jednym z przykładów innowacyjnego wykorzystania recyklingu jest wydrukowanie w technologii 3D mostu wykonanego z mieszanki betonowego pyłu z termoplastycznym propylenem.

Przyszłość nadal opierać się będzie na wykorzystaniu tworzyw sztucznych. Musimy jednak zadbać by były one w jak największym stopniu biodegradowalne lub poddawane recyklingowi. Ich ponowne przerobienie i wykorzystywanie w produkcji zabezpieczy nasze środowisko przed degradacją i pozwoli na oszczędne gospodarowanie zasobami naturalnymi.

Firma Grzegorza Orlińskiego podjęła się segregacji i przerobu odpadów komunalnych i poprodukcyjnych. Prowadzimy zaawansowany skup odpadów z tworzyw sztucznych oraz skup odpadów poprodukcyjnych. W dalszej fazie wykonujemy przemiał odpadów i poddajemy je dalszej obróbce. Finalnym produktem naszego zakładu jest regranulat, który służy producentom do dalszego przetworzenia.

Nasza działalność jest jednocześnie przedsięwzięciem komercyjnym oraz proekologicznym pozytywnie wpływającym na ochronę środowiska naturalnego.

Recykling tworzyw sztucznych

więcej

Skup odpadów poprodukcyjnych

więcej

Produkcja regranulatów

więcej

Nasza przyszłość, czy chcemy tego, czy nie opierać się będzie o tworzywa sztuczne w coraz większym stopniu. Właśnie dlatego firma Grzegorza Orlińskiego podjęła się segregacji i przerobu materiału popularnie zwanych plastikowymi. Następnie dokonuje ich przemiału oraz poddaje dalszej obróbce. Produkcja regranulatu jest prowadzona w celu odsprzedaży przetworzonego odpadu zakładom przemysłowym. Jest to więc nie tylko korzystne z punktu widzenia kosztów, ale niesie pozytywne skutki dla całego środowiska. W związku z powyższym firma prowadzi wysoce rozpowszechniony skup odpadów poprodukcyjnych.